Vaporizatoare

12920871_1129094910454307_376690855_nIn orice instalatie frigorifică, vaporizatorul este aparatul care absoarbe căldura din mediul răcit, realizând efectul util al instalatiei. Din acest punct de vedere se poate considera că este unul din cele mai importante aparate ale instalaţiilor frigorifice.
Există numeroase tipuri de vaporizatoare, în funcţie de destinaţia acestora, totuşi se remarcă două categorii importante:
– vaporizatoare pentru răcitrea aerului;
– vaporizatoare pentru răcirea lichidelor.
Proiectarea şi alegerea corectă a vaporizatoarelor are o importanţă mare pentru funcţionarea corectă a instalaţiilor frigorifice şi pentru eficenţa acestora. Un vaporizator greşit dimensionat poate să producă o scădere excesivă a temperaturii de vaporizare, iar la reducerea acesteia cu fiecare grad, corespunde şi o reducere a puterii frigorifice cu cca. 3…4%. Acesta este şi motivul pentru care nu se poate disocia vaporizatorul de sistemul său de alimentare cu lichid. În practică, adesea fiecărui tip de vaporizator îi corespunde un sistem propriu de destindere a agentului frigorific.”

Alegerea vaporizatoarelor se efectuează în funcţie de regimul temperaturilor de intrare/ieşire, şi de proprietăţile fizice ale produselor care trebuie răcite, izolaţia camerei frigorifice, temperatura de păstrare a produselor, rata de încărcare zilnică, numărul de deschideri ale uşii frigorifice, tipul regimului (industrial – comercial) etc.

Avantajele vaporizatoarelor pentru camere/depozite frigorifice şi spaţii de proces:

  • menţin în stare proaspătă şi congelată produsele alimentare
  • au dimensiuni compacte şi plajă largă de capacităţi
  • au distanţe diferite între tole, pentru diferite aplicaţii
  • sunt dotate cu rezistenţe de degivrare, pentru aplicaţii de temperaturi foarte joase
  • ventilatoarele funcţionează în aspiraţie pentru a se evita formarea condensului

 

Suflante LU-VE Suflante ECO Catalog Guntner Vaporizatoare si condensatoare

 

1 45917